מפעיל אתר אינדקס מצבות הישראלי מכיר בחשיבות הפרטיות שלך ומתחייב לקיים את כללי הגנת הפרטיות. על מנת לשמור על פרטיותך, לא יעשה שימוש במידע אישי אשר יימסר על ידך ואנו תמיד נקיים חובות החלות עלינו על-פי כל דין. בהתאם למדיניות פרטיות כל מידע הקשור אליך בהתאם לפעילות הקשורה בשימוש שלך באתר נשמרים בקפדנות.

הגלישה שלך באתר מהווה הסכמה לתקנון ולמדיניות הפרטיות. עפ”י ההסכמה אנו נפנה אליך רק כשמלאת טופס פרטים אישיים ובקשת שנחזור אליך, שליחת הפרטים על ידך מהווה הסכמה לחזרה אליך באמצעות נתונים שתשאיר בטופס.

האתר משתמש בכלים אוטומטיים לצורך איסוף נתונים של כלל גולשי האתר מתוך מטרה לשפר תוכן ולא מתוך מטרה מסחרית כלשהי. הפקת נתונים כלליים על השימוש שלך באתר. כלים אלו אינם מזהים אותך כאדם ואינם מאגדים נתונים אישיים.

האתר משתמש בקבצי עוגיות (Cookies) כדי לשפר כל העת את חווית שימוש משופרת ולסייע לנו במעקב אחר העדפות הגולשים.

אם אינך רוצה לקבל או להפעיל קבצי עוגיות, תוכל לחסום אותם על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן האינטרנט שלך.

אנו מבטיחים שלא נשתף מידע אישי שלך עם צדדים שלישיים, למעט במקרים בהם יש הסכמה מלאת טופס ו/או למען בטחונך.

  • אנו עושים את כל המאמצים לשימור הפרטיות ואבטחת האתר, אך איננו יכולים להבטיח את האבטחה המוחלטת של המידע ואת שמירתו ואנו לא מתחייבים כי האתר או השימוש בו יהיו לגמרי חסינים מפני גישה לא מורשית למידע או לתוכן המאוחסן בו. בהתאם לכך מפעיל האתר אינו נושא בכל אחריות ואינו אחראי לנזקים שייגרמו כתוצאה מחדירת גורמים זדוניים.

תנאי מדיניות עלולים להשתנות מעת לעת בהתאם לצורכי אבטחה. מאחלים לך גלישה מעילה והפקת תועלת מירבית משימוש באתר אותו הקמנו בהשקעה רבה ומאמצים כבירים.