דיני אבלות מפטירה ועד סוף השנה

הקדמה: מדריך זה אותו חיבר מייסד אינדקס מצבות הישראלי מופיע במקומות נוספים שבקשו וקבלו אישור לפרסמו על מנת לסייע לזקוקים להדרכה בדיני אבלות, מפטירה ועד שנה לימי האבל. נכתב לזכר כל אהובינו שהלכו לבית עולמם.


אונן

כך מכונים קרובי הנפטר משעת פטירת אדם ועד קבורתו: אישה, בעל, בנים ובנות, אחים ואחיות והורים. רק לאחר הקבורה נקראים אבלים.

על האונן מוטלות משימות הקשורות להכנות לקבורה והוא פטור ממצוות עשה ומתפילה. בשעת אוכל פטור האונן מברכות אך מחויב בנטילת ידיים. האונן אסור באכילת בשר, שתיית יין ובלימוד תורה. עד קבורת הנפטר האונן ישאר בנעליו/סנדליו הרגילים. בשבת וחג לא מתקיימים דיני אונן והוא חייב בכל המצוות.

מועד הקבורה

אין להתעכב בקבורת נפטר שלא לצורך ואם קרוביו מגיעים מרחוק, מותר לעכב הקבורה אבל לא יותר מדי. בירושלים נהוג לקבור המת ביום פטירה ויש להשתדל לקיים נוהג ירושלים בשאר המקומות.

לוויה

יש המקפידים להפריד בין גברים ונשים בשעת הלוויה וההספד, אלא שפס'ד קבע לאחרונה שמנהג זה הוא הפליה וחייב את חברת קדישא בפיצוי בת של נפטר ממנה נמנע הספד על אביה.

הספדים

מספידים ומשבחים הנפטר על מעשים טובים שעשה בחייו, ואין להוסיף יותר מדי. זוהי מצווה גדולה. אין מספידים בערב שבת וחג לאחר חצות היום, בראשי חודש, בחודש ניסן, בחול המועד, בחנוכה, בי"ד וט"ו באדר ובימים שאסורים בתחנון.

קריעת בגד

האבלים מברכים בעמידה: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם דיין האמת! וקורעים בגד העליון לאורכו כ- 9 ס"מ. בגד עליון ספרדים - חולצה. בגד עליון אשכנזים - גם מעיל. על אב ואם קורעים מצד שמאל גם חולצה והגופיה. על שאר קרובים קורעים מצד ימין. יש נוהגים שנשים אינן קורעות.

ולנשים הנוהגות לקרוע - האשה אמורה לקרוע בצנעה. יש נוהגים לקרוע בבית העלמין בטרם לקבורה, ויש נוהגים לאחר קבורה.

קבורה

מצווה להשתתף בכיסוי הקבר ואין מעבירים כלי עבודה מיד ליד. אין לשכב על הקבר לאחר הקבורה, אבל טוב לבקש סליחה מהנפטר, להניח אבן או גוש עפר ביד שמאל על הקבר ולהוסיף "לך בשלום ותנוח בשלום, ותעמוד לגורלך לקץ הימין". ביציאה רוחצים ידיים ולא מנגבים.

מפטירה ועד סוף השבעה

ניחום אבלים: יש האומרים מן השמים תנוחמו. ויש אומרים "שהמקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים". האבל לא שואל בשלום אחרים, וכשאחרים שואלים בשלומו יענה בלחש ונענוע הראש.

רחיצה, בישום, קרמים ומשחות

לאבל מותר לשטוף רק פניו, ידיו ורגליו במים קרים. האבל אסור בבשמים, משחות ושמנים לטיפוח. לרפואה ולצורך מיוחד כן מותר. אסור להתאפר ולענוד תכשיטים. לכלה ולמשודכת מותר.

ישיבה על הקרקע

ספרדים על שטיח או מזרן. אשכנזים נוהגים לשבת על שרפרף נמוך.

מאכלי בשר ויין

לאבל מותרים בשר ויין כל שבעת ימי אבלות. אבל יש הנוהגים לאסור. בשבת אוכלים בשר ושותים יין.

לימוד תורה

האבל אסור בלימוד תורה, אבל יכול לקרוא דברים הקשורים בצער והלכות אבלות ולשמוע דברי תורה.

עבודה ומלאכה

האבל לא עוסק במלאכה במשך כל השבוע וכמובן שאינו הולך לעבודה. אם לאבל עסק עם שותף, צריך השותף לסגור העסק במשך השבוע ולעסוק במלאכה בצינעה בביתו. באם לא ניתן לסגור את העסק יתייעץ האבל עם הרב ורצוי עוד בהיותו אונן.

עבודות הבית

אבלה שהיא אם הבית אסורה בכביסה, סריגה, תפירה, אך יכולה לעסוק בעבודות הבית כגון: בישול וניקיון או כיבוס בגדי תינוקות בלבד. ע'פ הנהוג צריכות שכנותיה לעשות דברים אלו.

שמחה והנאה

האבל לא ישתתף בשמחות ואירועים בהם שמחה ו/או הנאה.

מקום השבעה

מקום השבעה

הרצוי הוא שבעה בבית הנפטר, ובאין אפשרות לקיים שם מניין רצוי לשבת בבית המבוגר באחים, שיש שם מניין. בבית השבעה מדליקים נר נשמה כל השבעה ומכסים מראות ותמונות.

חליצת נעליים

כשמגיעים האבלים לביתם, חולצים נעליהם ו/או נועלים נעלי גומי  ולא עור.

סעודת הבראה

האבלים אינם אוכלים משלהם בסעודה הראשונה, יהיו אלו שכניהם שיביאו להם מאכלים הנהוגים בסעודה ראשונה. ספרדים נוהגים לזון האבלים בסעודה הראשונה בפת לחם, ביצים, זיתים ועוד ומוסרים לאבלים את הלחם בידם. אשכנזים נוהגים לזון האבלים בסעודה ראשונה בקפה ועוגה בלבד.

תפילות ומצוות

האבלים חייבים בכל המצוות מלבד הנחת תפילין ביום הפטירה. לעילוי נשמת הנפטר רצוי לערוך תפילה בביתו ולאמור שם דברי תורה. באם אין מניין, ישנם המתפללים ביחידות וישנם ההולכים לבית הכנסת בצנעה.

החלפת בגדים

במשך כל ימי השבעה אין מחליפים בגדים. אם בגדי האבל מלוכלכים מאוד, מותר להחליפם בבגדים שאינם חדשים ו/או מכובסים. האבל על אביו או אמו שהחליף בגדיו צריך לקרעם שנית.

שבת

יום שישי, כשעתיים לפני כניסת השבת, יקום האבל מן הארץ. ירחץ פניו ידיו ורגליו במים קרים. יחליף את בגדיו העליונים לבגדים נקיים אך לא חדשים או מכובסים. אם הבגד מכובס ימסרנו לאחר שילבש כחמש דקות, ינעל נעליו וילך לבית הכנסת. יש נוהגים להתפלל בבית באבל בערב שבת. ויש נכנסים לביהכ"נ ב"בואי כלה". אסור לאבל להציג אבלותו בשבת, רק בצינעה ימשיך אבלותו. מיד במוצ'ש אחר הבדלה יחזור לאבלותו, אם לא נגמרו השבעה.

חגים

אם בתוך זמן השבעה חל אחד מן החגים: ראש השנה, כיפורים, סוכות, פסח, שבועות, האבל יקום מעל הקרקע כשעה לפני החג ולא יחזור לשבת שבעה.

מהשבעה עד סוף השנה

אזכרה שבעה: מונים שבעה ימי אבילות מיום הקבורה.אם השבעה החלה ביום הקבורה לפני שקיעת החמה, יום זה נחשב וצריכים לשבת עוד שישה ימים. כך קמים מה-שבעה: בבוקר יום השביעי אחרי תפילת שחרית שוטפים האבלים ידיהם, קמים ממושב ה"שבעה" ועולים לקבר. יש הנוהגים לקיים סעודה בליל ה"שבעה" ולומר בה דברי תורה. ספרדים נוהגים להגיע לבית האבלים לאמור "לא יבוא עוד שמשך וכו' ואח"כ אוחזים בידם ולהקים האבלים.

מה בעליה לקבר ב-שבעה, בשלושים וב-שנה.

טוב להביא עשרה אנשים, ולומר פסוקי תהילים מפרק קי"ט ו/או משניות לפי אותיות שם הנפטר ואח"כ לפי אותיות נשמ"ה. יש הנוהגים גם פרקים: ט"ז, י"ז, ל"ג, ע"ב, צ"א, ק"ד, ק"ל, מתהילים. אח"כ יאמרו אשכבה וקדיש.

מצבה

את המצבה נוהגים להקים עד יום השלושים מהקבורה ולא מהפטירה.

בזמן השלושים

בכל זמן ה-שלושים אין לובשים בגדים חדשים ו/או חולצה לבנה מכובסת ואין גוזזים ציפורניים. אבל על אביו ואמו יתגלח ויסתפר מספר ימים אחרי שלושים יום כשיעירו לו חבריו. אבל על קרובים שאיננם אם/אב יסתפר ביום השלושים ו/או בערב חג אם עברו השבעה ימי אבלות. חודש

11 חודש

יש הנוהגים לאמור קדיש במשך שנה. ברוב העדות המנהג הוא להפסיק לאומרו אחרי 11 חודש. יש נוהגים לעשות אזכרה ביום סיום אמירת הקדיש בסוף 11 חודש.

כל שנה הראשונה

בכל שנת האבל ישתדל האבל להתפלל כשליח ציבור, ובלבד שקולו נעים ונוח למתפללים. אם אינו מתפלל כשליח ציבור, יקפיד לומר הקדישים ובמיוחד קדיש יתום. במשך השנה הראשונה בני הנפטר לא ילכו לטיולים ולמקומות שמחה כגון מסיבה, חתונה, ברית, ל"ברית" עצמה - מותר. בכל שנה נהוג לקיים אזכרה ולימוד לזכר הנפטר.

אזכרה שנה

מערב שבת הקודם ליום האזכרה מתחילים לומר קדיש וזאת עד יום האזכרה. בגדול תאריך יום השנה הוא יום הפטירה ולא יום הקבורה. כך הספרדים, אשכנזים כמבואר כאן: ככל האמור בשנה הראשונה הדבר תלוי באם נקבר בתוך יומיים מיום הפטירה אזי מחשבים לפי יום הפטירה, ואם נקבר יותר מיומיים לאחר הפטירה אזי מחשבים לפי יום הקבורה, ובשאר השנים נוהגים אזכרה שנה ביום הפטירה. יש באשכנזים שנוהגים תמיד לפי יום הפטירה.


מדריך דיני אבלות לשנת אבל לזכר כל אהובינו שהלכו לבית עולמם מאת שלמה בן רחל אזולאי, מייסד אינדקס מצבות הישראלימידע מומלץ לכל מי שזקוק לשירותי מצבות:

בוני מצבות מומלצים בכל הארץ

בוני מצבות מומלצים במרכז הארץ

בוני מצבות מומלצים בדרום

בוני מצבות מומלצים בצפון

קטלוג המצבות באתר

רעיונות לעיצוב מצבה

על חומרים למצבות יתרונות וחסרונות כל חומר ומחירים

גופנים שמתאימים למצבות קבורה

מדריך מחירי מצבות בישראל

כיצד מזמינים מצבות אונליין בצורה בטוחה ונכונה


אם נדרש לכם מידע מקדים בטרם לשיחה עם בונה מצבות אנו מניחים כאן רשימת קישורים שיובילו אתכם לתוכן עדכני הכולל הסברים על סוגי מצבות, הסברים על חומרים למצבות, הסברים על מחירי מצבות, הסברים על תקנות בתי העלמין, הסברים על כיתוב למצבות, נוסחים למצבות של גבר, אישה ועוד וכמובן קישור לקטלוגים בהם תוכלו לצפות באלפי דוגמאות של מצבות:

על סוגי המצבות

על חומרים למצבות יתרונות וחסרונות כל חומר, מחירים וטיפים

מדריך חומרים למצבות קיר

מדריך מצבות

מדריך מחירי מצבות

מחירון מצבות מומלץ

מחירון מצבות קיר מומלץ

מדריך כיתוב למצבות

קטלוג מצבות באינדקס

קטלוג מצבות קיר

תקנות בתי העלמין 2023 - 2024

הלכות אבל ודיני מצבה

מדריך גילוי מצבה

מצבה בדרך הנכונה

רעיונות לעיצוב מצבה

עיצוב מצבות בהתאמה אישית


אינדקס מצבות הישראלי הברומטר של ענף המצבות בישראל


מספרי הטלפון של בוני המצבות עימם אנו ממליצים לכם להתקשר ע"מ להקים מצבה ראויה ומכובדת במחירים הוגנים ושירות ברמה גבוהה.

050-2299037
לחץ כאן
מצבות ברקת050-5955722
לחץ כאן
מצבות קיר053-3935847
לחץ כאן
מצבות רעננה050-8392092
לחץ כאן
מצבות חבסוס
052-4543388
לחץ כאן
אבני חושן050-2736105
לחץ כאן
מצבות מזרחי072-3251446
לחץ כאן
מדיום גלאס03-6823046
לחץ כאן
גברו סלע054-5799901
לחץ כאן
מצבות פלדמן077-8044048
לחץ כאן
אבני חן מצבות050-2736105
לחץ כאן
שיש עדן04-9883652
לחץ כאן
מצבות קדימה055-6872218
לחץ כאן
המנציחים ציון03-9454067  
לחץ כאן
אבן ושיש שלומי050-7270023  
לחץ כאן
מצבות שיש אוראל058-4432176
לחץ כאן
שגב מצבות050-855-8065  
לחץ כאן
מצבות פירו שבתאי050-5318076  
לחץ כאן
שיש וינקלר1700-708085
לחץ כאן
מצבות אור החיים076-5403348  
לחץ כאן
טיב מצבות077-8045441
לחץ כאן
מצבות קדישאי050-5236070
לחץ כאן
חרש אבן053-8729916
לחץ כאן
מצבות לגזיאל050-9015152
לחץ כאן
אבן ושיש נפתלי052-3209988
לחץ כאן
מצבות פתח תקווה
050-5955722
לחץ כאן
מצבות תל אביב

לחץ כאן
מצבות מודיעין050-8392092
לחץ כאן
מצבות חסון 09-9575464
לחץ כאן
גבאי מצבות052-657402
לחץ כאן
אבני חושן03-5532169
לחץ כאן
אסף א. א. מצבות073-374-5262
לחץ כאן
וולףסטון פ המצבות
052-3785600  
לחץ כאן
מצבות אשקלון
050-5955722
לחץ כאן
מצבות גלעד072-3718285
לחץ כאן
מצבות אריאל050-8392092
לחץ כאן
מצבות מזרחי072-3251446
לחץ כאן
רמי מצבות072-3713080
לחץ כאן
מצבות ראובן ע בע"מ04-9808484
לחץ כאן
שיש גואטה053-7556996
לחץ כאן
שיש מלכות דוד052-8944900
לחץ כאן
אבני זיכרון072-3220337
לחץ כאן
מצבות המחדשים050-5955722
לחץ כאן
מצבות דוד054-6475768
לחץ כאן
מצבות קולמוס02-5004688
לחץ כאן
מצבות כדר03-9651189
לחץ כאן

פרויקט החדש של אינדקס מצבות הישראלי

כגוף העוסק בתחום מצבות ומתוך תחושת שליחות אנו רואים כערך עליון לפתח פרויקטים המועילים לזקוקים לשירותי מצבות מכל הסוגים. אחד מהפרויקטים הוא "קטלוג מצבות הישראלי". פרויקט זה מאגד את טובי בוני מצבות הקבורה מכל הארץ המציגים באתר קטלוג מצבות הישראלי תריסר קטלוגים ובהם תמונות של מצבות שאותן בנו, ומציעים את שירותיהם במחירי מצבות הטובים בארץ למצבות חדשות ולשירותי מצבה הנוספים כמו שיפוץ וחידוש מצבות, חידוש כיתוב על גבי מצבות, אספקת בתי נר למצבות, וכדים ואביזרים נוספים למצבות ושירותי ניקיון ותחזוקת מצבות. כל בוני מצבות המציגים בקטלוגים ומשתתפים בפרויקט מחויבים לשירות אדיב ומתחשב, מחירים הוגנים, תנאי תשלום נוחים ואחריות ארוכת שנים.

הקטלוגים באתר קטלוג מצבות הישראלי

קטלוג מצבות כללי
קטלוג מצבות סלעים
קטלוג מצבות זכוכית, אבני זכוכית ומשולבות זכוכית
קטלוג המצבות המיוחדות
קטלוג מצבות גרניט שחור
קטלוג מצבות גרניט אדום
קטלוג מצבות משיש וגרניט אפור
קטלוג מצבות משולבות חומרים לחסכון בעלויות
קטלוג מצבות כפולות
קטלוג מצבות מכפלה (משפחתיות/אחד מעל השני)
קטלוג מצבות קיר
קטלוג מצבות בתקציב נמוך באתר


אינדקס מצבות הישראלי


אינדקס מצבות המקום בו תמצאו בונה מצבות מקצועי, איכותי, אמין והוגן | הרשומים באינדקס אינם משלמים מאום בעבור הופעתם בו ובחירתם הינה אובייקטיבית ונועדה לאפשר לכם גולשים הזקוקים לשירותי מצבות קשר עם בוני מצבות בראש שקט | טלפון האינדקס 053-3936390 | מיילinfo@index-matsevot.co.il |


לקוחות של בוני מצבות המופיעים באינדקס מוזמנים לעדכן אותנו בשירות שקיבלו מבונה המצבות. משוב זה יסייע לנו להמשיך ולהיות אינדקס בוני מצבות האיכותי בישראל.


אם אתם בוני מצבות איכותיים והוגנים ומעוניינים להופיע באינדקס מוזמנים להשאיר פרטים במייל המופיע בצור קשר באתר


תודתנו נתונה לצוות מצבות ברקת, לצוות מצבות מצדה ולחברת מצבות קיר שמלווים אותנו לאורך כל הדרך ומסייעים בייעוץ מקצועי, תרומת תכנים בעלי ערך רב למחפשים מצבות בכל הארץ וממליצים לנו על בוני מצבות איכותיים והוגנים שאותם בחרנו להציג באינדקס מצבות הישראלי.


מצבות, מצבה

מחפשים מצבות? העמודים שיסייעו לכם

קבלני מצבות מומלצים | טלפונים של בוני המצבות | מצבות בתמונות | מחירי מצבות | סוגי מצבות | חומרים למצבות | מצבות המעוצבות ונבנות בהתאמה אישית | שאלות הנפוצות על מצבות | מצבות אונליין

לבוני מצבות האיכותיים והוגנים בישראל