דיני אבלות מפטירה ועד סוף השנה

הקדמה: מדריך זה אותו חיבר מייסד אינדקס מצבות הישראלי מופיע במקומות נוספים שבקשו וקבלו אישור לפרסמו על מנת לסייע לזקוקים להדרכה בדיני אבלות, מפטירה ועד שנה לימי האבל. נכתב לזכר כל אהובינו שהלכו לבית עולמם.


אונן

כך מכונים קרובי הנפטר משעת פטירת אדם ועד קבורתו: אישה, בעל, בנים ובנות, אחים ואחיות והורים. רק לאחר הקבורה נקראים אבלים.

על האונן מוטלות משימות הקשורות להכנות לקבורה והוא פטור ממצוות עשה ומתפילה. בשעת אוכל פטור האונן מברכות אך מחויב בנטילת ידיים. האונן אסור באכילת בשר, שתיית יין ובלימוד תורה. עד קבורת הנפטר האונן ישאר בנעליו/סנדליו הרגילים. בשבת וחג לא מתקיימים דיני אונן והוא חייב בכל המצוות.

מועד הקבורה

אין להתעכב בקבורת נפטר שלא לצורך ואם קרוביו מגיעים מרחוק, מותר לעכב הקבורה אבל לא יותר מדי. בירושלים נהוג לקבור המת ביום פטירה ויש להשתדל לקיים נוהג ירושלים בשאר המקומות.

לוויה

יש המקפידים להפריד בין גברים ונשים בשעת הלוויה וההספד, אלא שפס'ד קבע לאחרונה שמנהג זה הוא הפליה וחייב את חברת קדישא בפיצוי בת של נפטר ממנה נמנע הספד על אביה.

הספדים

מספידים ומשבחים הנפטר על מעשים טובים שעשה בחייו, ואין להוסיף יותר מדי. זוהי מצווה גדולה. אין מספידים בערב שבת וחג לאחר חצות היום, בראשי חודש, בחודש ניסן, בחול המועד, בחנוכה, בי"ד וט"ו באדר ובימים שאסורים בתחנון.

קריעת בגד

האבלים מברכים בעמידה: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם דיין האמת! וקורעים בגד העליון לאורכו כ- 9 ס"מ. בגד עליון ספרדים - חולצה. בגד עליון אשכנזים - גם מעיל. על אב ואם קורעים מצד שמאל גם חולצה והגופיה. על שאר קרובים קורעים מצד ימין. יש נוהגים שנשים אינן קורעות.

ולנשים הנוהגות לקרוע - האשה אמורה לקרוע בצנעה. יש נוהגים לקרוע בבית העלמין בטרם לקבורה, ויש נוהגים לאחר קבורה.

קבורה

מצווה להשתתף בכיסוי הקבר ואין מעבירים כלי עבודה מיד ליד. אין לשכב על הקבר לאחר הקבורה, אבל טוב לבקש סליחה מהנפטר, להניח אבן או גוש עפר ביד שמאל על הקבר ולהוסיף "לך בשלום ותנוח בשלום, ותעמוד לגורלך לקץ הימין". ביציאה רוחצים ידיים ולא מנגבים.

מפטירה ועד סוף השבעה

ניחום אבלים: יש האומרים מן השמים תנוחמו. ויש אומרים "שהמקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים". האבל לא שואל בשלום אחרים, וכשאחרים שואלים בשלומו יענה בלחש ונענוע הראש.

רחיצה, בישום, קרמים ומשחות

לאבל מותר לשטוף רק פניו, ידיו ורגליו במים קרים. האבל אסור בבשמים, משחות ושמנים לטיפוח. לרפואה ולצורך מיוחד כן מותר. אסור להתאפר ולענוד תכשיטים. לכלה ולמשודכת מותר.

ישיבה על הקרקע

ספרדים על שטיח או מזרן. אשכנזים נוהגים לשבת על שרפרף נמוך.

מאכלי בשר ויין

לאבל מותרים בשר ויין כל שבעת ימי אבלות. אבל יש הנוהגים לאסור. בשבת אוכלים בשר ושותים יין.

לימוד תורה

האבל אסור בלימוד תורה, אבל יכול לקרוא דברים הקשורים בצער והלכות אבלות ולשמוע דברי תורה.

עבודה ומלאכה

האבל לא עוסק במלאכה במשך כל השבוע וכמובן שאינו הולך לעבודה. אם לאבל עסק עם שותף, צריך השותף לסגור העסק במשך השבוע ולעסוק במלאכה בצינעה בביתו. באם לא ניתן לסגור את העסק יתייעץ האבל עם הרב ורצוי עוד בהיותו אונן.

עבודות הבית

אבלה שהיא אם הבית אסורה בכביסה, סריגה, תפירה, אך יכולה לעסוק בעבודות הבית כגון: בישול וניקיון או כיבוס בגדי תינוקות בלבד. ע'פ הנהוג צריכות שכנותיה לעשות דברים אלו.

שמחה והנאה

האבל לא ישתתף בשמחות ואירועים בהם שמחה ו/או הנאה.

מקום השבעה

מקום השבעה

הרצוי הוא שבעה בבית הנפטר, ובאין אפשרות לקיים שם מניין רצוי לשבת בבית המבוגר באחים, שיש שם מניין. בבית השבעה מדליקים נר נשמה כל השבעה ומכסים מראות ותמונות.

חליצת נעליים

כשמגיעים האבלים לביתם, חולצים נעליהם ו/או נועלים נעלי גומי  ולא עור.

סעודת הבראה

האבלים אינם אוכלים משלהם בסעודה הראשונה, יהיו אלו שכניהם שיביאו להם מאכלים הנהוגים בסעודה ראשונה. ספרדים נוהגים לזון האבלים בסעודה הראשונה בפת לחם, ביצים, זיתים ועוד ומוסרים לאבלים את הלחם בידם. אשכנזים נוהגים לזון האבלים בסעודה ראשונה בקפה ועוגה בלבד.

תפילות ומצוות

האבלים חייבים בכל המצוות מלבד הנחת תפילין ביום הפטירה. לעילוי נשמת הנפטר רצוי לערוך תפילה בביתו ולאמור שם דברי תורה. באם אין מניין, ישנם המתפללים ביחידות וישנם ההולכים לבית הכנסת בצנעה.

החלפת בגדים

במשך כל ימי השבעה אין מחליפים בגדים. אם בגדי האבל מלוכלכים מאוד, מותר להחליפם בבגדים שאינם חדשים ו/או מכובסים. האבל על אביו או אמו שהחליף בגדיו צריך לקרעם שנית.

שבת

יום שישי, כשעתיים לפני כניסת השבת, יקום האבל מן הארץ. ירחץ פניו ידיו ורגליו במים קרים. יחליף את בגדיו העליונים לבגדים נקיים אך לא חדשים או מכובסים. אם הבגד מכובס ימסרנו לאחר שילבש כחמש דקות, ינעל נעליו וילך לבית הכנסת. יש נוהגים להתפלל בבית באבל בערב שבת. ויש נכנסים לביהכ"נ ב"בואי כלה". אסור לאבל להציג אבלותו בשבת, רק בצינעה ימשיך אבלותו. מיד במוצ'ש אחר הבדלה יחזור לאבלותו, אם לא נגמרו השבעה.

חגים

אם בתוך זמן השבעה חל אחד מן החגים: ראש השנה, כיפורים, סוכות, פסח, שבועות, האבל יקום מעל הקרקע כשעה לפני החג ולא יחזור לשבת שבעה.

מהשבעה עד סוף השנה

אזכרה שבעה: מונים שבעה ימי אבילות מיום הקבורה.אם השבעה החלה ביום הקבורה לפני שקיעת החמה, יום זה נחשב וצריכים לשבת עוד שישה ימים. כך קמים מה-שבעה: בבוקר יום השביעי אחרי תפילת שחרית שוטפים האבלים ידיהם, קמים ממושב ה"שבעה" ועולים לקבר. יש הנוהגים לקיים סעודה בליל ה"שבעה" ולומר בה דברי תורה. ספרדים נוהגים להגיע לבית האבלים לאמור "לא יבוא עוד שמשך וכו' ואח"כ אוחזים בידם ולהקים האבלים.

מה בעליה לקבר ב-שבעה, בשלושים וב-שנה.

טוב להביא עשרה אנשים, ולומר פסוקי תהילים מפרק קי"ט ו/או משניות לפי אותיות שם הנפטר ואח"כ לפי אותיות נשמ"ה. יש הנוהגים גם פרקים: ט"ז, י"ז, ל"ג, ע"ב, צ"א, ק"ד, ק"ל, מתהילים. אח"כ יאמרו אשכבה וקדיש.

מצבה

את המצבה נוהגים להקים עד יום השלושים מהקבורה ולא מהפטירה.

בזמן השלושים

בכל זמן ה-שלושים אין לובשים בגדים חדשים ו/או חולצה לבנה מכובסת ואין גוזזים ציפורניים. אבל על אביו ואמו יתגלח ויסתפר מספר ימים אחרי שלושים יום כשיעירו לו חבריו. אבל על קרובים שאיננם אם/אב יסתפר ביום השלושים ו/או בערב חג אם עברו השבעה ימי אבלות. חודש

11 חודש

יש הנוהגים לאמור קדיש במשך שנה. ברוב העדות המנהג הוא להפסיק לאומרו אחרי 11 חודש. יש נוהגים לעשות אזכרה ביום סיום אמירת הקדיש בסוף 11 חודש.

כל שנה הראשונה

בכל שנת האבל ישתדל האבל להתפלל כשליח ציבור, ובלבד שקולו נעים ונוח למתפללים. אם אינו מתפלל כשליח ציבור, יקפיד לומר הקדישים ובמיוחד קדיש יתום. במשך השנה הראשונה בני הנפטר לא ילכו לטיולים ולמקומות שמחה כגון מסיבה, חתונה, ברית, ל"ברית" עצמה - מותר. בכל שנה נהוג לקיים אזכרה ולימוד לזכר הנפטר.

אזכרה שנה

מערב שבת הקודם ליום האזכרה מתחילים לומר קדיש וזאת עד יום האזכרה. בגדול תאריך יום השנה הוא יום הפטירה ולא יום הקבורה. כך הספרדים, אשכנזים כמבואר כאן: ככל האמור בשנה הראשונה הדבר תלוי באם נקבר בתוך יומיים מיום הפטירה אזי מחשבים לפי יום הפטירה, ואם נקבר יותר מיומיים לאחר הפטירה אזי מחשבים לפי יום הקבורה, ובשאר השנים נוהגים אזכרה שנה ביום הפטירה. יש באשכנזים שנוהגים תמיד לפי יום הפטירה.


מדריך דיני אבלות לשנת אבל לזכר כל אהובינו שהלכו לבית עולמם מאת שלמה בן רחל אזולאי, מייסד אינדקס מצבות הישראלי


אינדקס מצבות המקום בו תמצאו בונה מצבות מקצועי, איכותי, אמין והוגן | הרשומים באינדקס אינם משלמים מאום בעבור הופעתם בו ובחירתם הינה אובייקטיבית ונועדה לאפשר לכם גולשים הזקוקים לשירותי מצבות קשר עם בוני מצבות בראש שקט | טלפון האינדקס 053-3936390 | מייל info@index-matsevot.co.il |


הודעה לגולשים: לקוחות של בוני מצבות המופיעים באינדקס מוזמנים לעדכן אותנו בשירות שקיבלו מבונה המצבות. משוב זה יסייע לנו להיות אינדקס/מאגר קבלני מצבות האיכותיים בישראל.


שירות אינדקס מצבות הישראלי משתתפים בצערכם וכאן 24/7 לספק מענה מידי לכל שאלה ולהיוועצות עמנו שתוביל ב"ה לבחירת מצבה ראויה ליקירכם המנוח/ה ופתרונות בנושאים עמם הנכם מתמודדים כרגע באבלכם. 

למידע נוסף מלאו טופס ו/או התקשרו אלינו 053-3936-390 ו/או ב - Watsapp


תוכן מומלץ עבורכם

בוני מצבות מומלצים בכל הארץ

גלריה

מידע שימושי

מדריך מחירי מצבות בישראל

מצבה טיפים, טיפים של זהב על מצבות

מאמרים על מצבות

שלא תדעו עוד צער

חידוש כיתובים למצבה חינם

הודעות חשובות

עדכונים חשובים בזכויות משפחת הנפטר לשנת 2023

על פי דין (חוק הגנת הצרכן) אסור לבוני מצבות (קבלני מצבות, חברות מצבות, יצרני מצבות) לפנות למשפחה אבלה ולהציע מצבה במהלך ימי השבעה (באסלם 3 ימים), והעובר על תקנה זו עובר עבירה פלילית.


זקוקים למצבה?

פתחו מכרז במצבות מכרזים וקבלו הצעות ממחיר ממספר בוני מצבותלדף הבית